ចាប់​ផ្តើ​ម​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក

ចាប់​ផ្តើ​ម​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក

{$languages}

ចាប់​ផ្តើ​ម​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក

ចាប់​ផ្តើ​ម​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក

សូម​អរគុណ​ចំពោះ​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​របស់​អ្នក​នៅ​ក្នុង​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ដែល​ចាប់​ផ្តើ​ម​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក​ផ្ទ​​ាល់​និង​ការ​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​មាស​។ ឈ្មោះ​របស់ខ្ញុំ​គឺ​លោក John លោក Louis ហើយ​ខ្ញុំ​ទីប្រឹក្សា​សម្រាប់​ការ​វិនិយោគ​អ​ន្ដ​រ​ជាតិ​នៅ​ក្នុង​មាស​និង​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ពិគ្រោះ​យោបល់​និង​ការ​ណែនាំ​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​និង​មាស​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​។

ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ 2002 ។ ខ្ញុំ​បាន​ចាប់ផ្តើម​បើក​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​រួម​បញ្ចូល​ជាង 100 អាជីវកម្ម​អ​ន្ដ​រ​ជាតិ​ជួយ​ដល់​សហគ្រិន​នៅ​ទូទាំង​ពិភពលោក​និង​ពាណិជ្ជករ​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​អាជីវកម្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ពួក​គេ​។

យើង​អាច​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​ចាប់​ផ្តើ​ម​មួយ​ដែល​មាន​ផលិតភាព​អាជីវកម្ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ខ្ញុំ​រហូត​ទាល់តែ​អ្នក​បាន​ផលិត​ជា​លើក​ដំបូង​រយៈ​ពេល​ប្រាំ​គីឡូក្រាម​នៃ​មាស​ហើយ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ឱ្យ​វា​នៅ​ពេល​ក្រោយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ចំនួន​ថេរ​និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ផ្ទាល់​បាន​រៀបចំ​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​។

កម្មវិធី​នេះ​គឺ​ជា​លទ្ធផល​នៃ​ការងារ​និង​បទពិសោធន៍​របស់​យើង​នៅ​ក្នុង​ការ​ផលិត​មាស​ពាណិជ្ជ​កម្ម​មាស​និង​ប្រភេទ​នៃ​អាជីវកម្ម​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​មាស​នេះ​។

ចាប់ផ្តើម​មីន​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​គឺ​សម្រាប់​អ្នក​។ យើង​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម​រួច​ហើយ​ការ​ផលិត​មាស​របស់​យើង​ផ្ទាល់​និង​ការ​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ហើយ​វា​គ្រាន់​តែ​កើត​មាន​ឡើង​ថា​យើង​ត្រូវ​បាន​គេ​សួរ​ថា​ជា​ញឹកញាប់​ដោយ​ម៉ាស៊ីន​ភ្ញៀវ​ថ្មី​មួយ​ដើម្បី​ជួយ​ពួក​គេ​ចាប់​ផ្តើ​ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ផលិតកម្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​ពួក​គេ​ដែល​អាច​រត់​ដោយ​ដំណើរការ​ដូចគ្នា​និង​វិធី​សា​ស្រ្ត​ដែល​ជា​គម្រោង​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​របស់​យើង​។ នោះ​ហើយ​គឺ​ជា​គោល​បំណង​នៃ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​នេះ​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​អាជីវកម្ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។ ប្រកប​ដោយ​ចីរ​ភាព​និង​រយៈ​ពេល​យូរ​អង្វែង​នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​អាជីវកម្ម​ផលិត​មាស​។

មាស​រលាយ

ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​ជឿ​ថា​ការ​វិនិយោគ​ដ៏​ល្អ​បំផុត​នៅ​ក្នុង​មាស​កំពុង​មាន​ការ​ផលិត​មាស​របស់​យើង​ផ្ទាល់​។ ផ្ទាល់ខ្លួន​ខ្ញុំ​អាច​នឹង​សប្បាយ​ចិត្ត​ខ្លាំង​ណាស់​ប្រសិន​បើ​ខ្ញុំ​អាច​មាន​នរណា​ម្នាក់​ដើម្បី​ដឹកនាំ​ខ្ញុំ​និង​ដឹកនាំ​ការងារ​នេះ​គ្រាន់​តែ​ជា​ការ​ខ្ញុំ​បាន​ផ្តល់​ជូន​វា​ទៅ​អ្ន​​ក​។ ក្រុម​របស់​ខ្ញុំ​មាន​មនុស្ស​ដែល​ត្រូវការ​រយៈពេល​ប្រាំមួយ​ខែ​ប្រហែល​គ្រាន់​តែ​ជា​ប់​រ​វ​វ​និង​ការ​ទទួល​បាន​ចំ​នេះ​ដឹង​បាន​ត្រឹមត្រូវ​និង​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​នៅ​ឡើយ​ទេ​គ្រាន់​តែ​រយៈ​ពេល​ប្រាំ​ខែ​ដើម្បី​ស្វែង​យល់​ពាក្យ​ប​ណ្តឹ​ង​និង​ទទួល​បាន​ដោះស្រាយ​ក្នុង​គម្រោង​វិនិយោគ​រួម​គ្នា​។ យើង​មាន​ការ​វិនិយោគ​ជា​ច្រើន​ដើម្បី​ទទួល​យក​ទៅ​ក្រាម​ដំបូង​នៃ​មាស​។ ហើយ​យើង​បាន​ធ្វើ​វា​បាន​។

អ្នក​មិន​បាន​ចូល​ទៅ​តាម​ផ្លូវ​ដ៏​វែង​ដើម្បី​ទទួល​បាន​ភាព​ជោគជ័យ​តាមរយៈ​ទាំងអស់​បន្ទុក​នៃ​ការ​រុក​រក​រ៉ែ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ការ​រៀន​និង​ថិរវេលា​។ អ្នក​កំពុង​នឹង​ការ​ទាត់​បាល់​បាន​ចាប់ផ្ដើម​ចូល​ទៅ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល 45 ថ្ងៃ​។ បាទ 45 ថ្ងៃ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​។

ដោយ​មាន​ចំណេះដឹង​និង​បទ​ពិសោធ​ន៏​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ទទួល​អ្នក​មក​ទីនេះ​ដើម្បី​រៀន​អំពី​ដំណោះស្រាយ turnkey រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ដូច្នេះ​ការ​ផលិត​មាស​ដែល​អាច​ចាប់​ផ្តើ​ម​ក្នុង​រយៈ​ពេល 45 ថ្ងៃ​ពី​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​នៃ​គម្រោង​នេះ​។

ខ្ញុំ​នៅ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​នៃ​ការ​ធ្វើ​ពាណិជ្ជ​កម្ម​នៅ​ក្នុង​មាស​អាជីវកម្ម​មាស scrap ដោះស្រាយ​និង​ដិ​យ​ធ្វើការ​កែប្រែ​មាស​និង​ត្រូវ​បាន​នរណា​ម្នាក់​នៅ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​ដូចជា​មិន​ចង់​ប្រថុយ​ជាមួយ​និង​តំលៃ​មាស​។ ខ្ញុំ​បាន​សម្រេច​ចិត្ត​បើក​ឡើង​លើ​ការ​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​របស់​ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ហា​និ​ភ័យ​ជា​មួយ​នឹង​តម្លៃ​មាស​។ ហើយ​ខ្ញុំ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​។

នៅ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​នេះ​អ្នក​អាច​មាន​វត្ថុ​បញ្ជា​ពេញលេញ​និង​អាច​ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ឬ​អ្នក​អាច​សម្រេច​ចិត្ត​ដើម្បី​ជ្រើស​ឬ​ដើម្បី​ទទួល​សិទ្ធិ​គ្រប់គ្រង​មក​កាន់​យើង​។ វា​ជា​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​របស់​អ្នក​។ ភាគ​ច្រើន​នៃ​ការ​ទាំងអស់​នេះ​វា​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ថា​អ្នក​មាន​ការ​យល់ដឹង​ទូលំទូលាយ​ពី​ពេញលេញ​ទៅ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​តាម​រយៈ​ការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​និង​សេវា​ណែនាំ​របស់​យើង​។

ប្រាក់ចំណេញ​ដែល​អាច​ជា​និរន្ត​ប៉ុន្តែ​ការ​ធ្វើ​ជំនួញ​ដែល​ភាគច្រើន​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​ចេតនា​និង​ការ​តស៊ូ​នៃ​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​ខ្លួន​។ បាទ​តើ​យើង​មាន​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​ចាំបាច់​មួយ​ចំនួន​នៃ​ចេតនា​និង​ការ​តស៊ូ​។ យើង​នៅ​ទីនេះ​ដើម្បី​បង្រៀន​អ្នក​បង្ហាញ​អ្នក​ដឹកនាំ​និង​ណែនាំ​អ្នក​តាម​រយៈ​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​នៃ​ការ​ផលិត​មាស​រហូត​ទាល់​តែ​អ្នក​អាច​ទៅ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ចម្លង​ចម្លង​និង​បន្ត​ការ​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​អាជីវកម្ម​បែប​នេះ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​។ ក្រោយ​មក​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ដើម្បី​បញ្ឈប់​ជា​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​តិចតួច​បំផុត​ចំនួន​បី​គីឡូក្រាម​មាស​ឬ​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ដើម្បី​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​បែប​នេះ​នៅ​ក្នុង​ពេល​អនាគត​ឬ​នៅទីបំផុត​ដើម្បី​ទទួល​សិទ្ធិ​គ្រប់​គ្រង​ទៅ​ពិនិត្យ​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​យើង​និង​រក​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​នៅ​លើ​ចម្ងាយ​ឆ្ងាយ​។

យើង​មាន​កិត​ចាំបាច់​មួយ​ចំនួន​នៃ​ចេតនា​និង​កិត​ដែល​ចាំបាច់​នៃ​ការ​តស៊ូ​នៅ​ក្នុង​ការ​សម្រេច​បាន​នូវ​គោល​ដៅ​ទាំង​នោះ​។ គោលបំណង​គឺ​ជា​ការ​ផលិត​រយៈពេល​វែង​និង​ការ​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​នៃ​មាស​។ ប្រាក់ចំណូល​អាច​សន្ធឹកសន្ធាប់​នៅ​ក្នុង​ករណី​ណា​មួយ​ដែល​អ្នក​គួរ​តែ​អាច​ផលិត​បាន​ជា​ច្រើន​គីឡូក្រាម​មាស​ក្នុង​មួយ​ខែ​ទោះ​បី​ជា​ការ​វិនិយោគ​ដ៏​តូច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​បរិ​ក្ខា​, ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​ការ​ងើប​ឡើង​វិញ​មាស​សម្ភារៈ​បរិក្ខារ​សុវត្ថិភាព​និង​ការ​ចំណាយ​ប្រតិ​បតិ​្ត​ការ​។

ពី​ខ្ញុំ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ជាង​ពីរ​បី​ថ្ងៃ​បន្ទាប់​និង​សេចក្តី​ណែនាំ​ច្បាស់​លាស់​នៅ​លើ​របៀប​ដែល​អ្នក​អាច​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​ការ​បើក​មុខ​ជំនួញ​នេះ​ទាំង​អ​កម្ម​ឬ​យ៉ាង​សកម្ម​។ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​នោះ​អ្នក​អាច​រៀន​ពី​របៀប​ចាប់​ផ្តើ​ម​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។

ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក

ក្រុម​ហ៊ុន​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​កំពុង​រត់​ក្នុង​រយៈពេល 45 ថ្ងៃ​ចាប់ពី​ថ្ងៃ​នេះ​។ ក្រោម​ការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​និង​ការ​ផ្តល់​សេវា​និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ការ​ណែនាំ​របស់​យើង​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​អាច​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ចេញ​ជា​មាស​ស្អាត​ក្នុង​រយៈ​ពេល 45 ថ្ងៃ​ពី​ថ្ងៃ​នេះ​។

កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចាប់​ផ្តើ​ម​មាន​ន័យ​សម្រាប់​អ្នករុករក​, prospectors មាស​ឬ​មនុស្ស​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​ជំនួញ​របស់​ពួក​គេ​ផ្ទាល់​ឬ​អ្នក​ទាំងឡាយ​ណា​ដែល​ត្រូវ​បាន​ពិចារណា​រួច​ហើយ​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​ជាមួយ​នឹង​អាជីវកម្ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​។ អ្នក​អាច​ផង​ដែរ​នៅ​ក្នុង​ការ​ចាប់​អារម្មណ៍​អ​កម្ម​ក់​ចំណ​ល​ពី​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ខណៈ​ពេល​ដែល​ត្រូវ​បាន​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ខ្លួន​យើង​។

គ្រប់គ្រង​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​នៃ​គម្រោង​រ៉ែ​មាស

មាន​វិធី​ពីរ​យ៉ាង​នៃ​ការគ្រប់គ្រង​និង​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​ការ​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​អាជីវកម្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ដែល​បាន​ផ្តល់​សេវា​ប្រឹក្សា​យោបល់​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ណែនាំ​និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​របស់​យើង​គឺ​។

គម្រោង​រុក​រក​រ៉ែ​មាស * ដែល​អ្នក​កំពុង​នឹង​បន្ត​ផ្តល់​ជំនួយ​របស់​យើង​ដោយ​គ្មាន​ការ​គ្រប់គ្រង​; គម្រោង​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​រត់ * ជ​បន្ត​បន​ទប់

អ្នក​នឹង​រៀន​ពី​របៀប​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក

នៅ​ក្រោម​ការ​ត្រួតពិនិត្យ​, ការ​ណែនាំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​របស់​យើង​និង​ការ​គ្រប់គ្រង​, អ្នក​នឹង​ចំណាយ​ពេល​មួយ​រយៈ​ពេល​បី​ខែ​រហូត​ទាល់តែ​អ្នក​បាន​ផលិត​ឡើង​ដោយ​ជោគជ័យ​ដំបូង​នៃ​បរិមាណ​មាស​។ ជា​ការពិត​យើង​កំពុង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​អ្នក​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​។ វា​គឺ​ជា​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​យើង​ដែល​ថា​ការ​ផលិត​មាស​របស់​លោក​អ្នក​ចាប់​ផ្តើ​ម​ហើយ​ថា​អ្នក​ពិត​ជា​ផលិត​បរិមាណ​ដំបូង​នៃ​មាស​។

ដែល​ត្រូវ​ការ​រៀន​ដំណើរ​ការ​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​បាន​អនុវត្ត​តាម​ជំហាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​: អាន​ឯកសារ​តាម​រយៈ​ការ​យល់​ដឹង​ពី​ទិដ្ឋភាព​ផ្នែក​ច្បាប់​និង​អនុវត្ត​ជាក់ស្តែង​នៃ​អាជីវកម្ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​និង​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ដោយ​ខ្លួន​អ្នក​ក្នុង​ការ​ដោះ​ស្រាយ​ជា​ជន​និង​ការ​គ្រប់គ្រង​គម្រោង​។ អ្នក​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ជួយ​ដល់​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​នៅ​ទូទាំង​ដំណាក់កាល​នេះ​ហើយ​អ្នក​អាច​អង្គុយ​ចុះ​ហើយ​មើល​អ្វី​ដែល​យើង​កំពុង​ធ្វើ​ការ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ឬ​នៅ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​។ នោះ​គឺ​ទាំង​ស្រុង​ឡើង​ទៅ​អ្ន​​ក​។ យើង​ណែនាំ​ឱ្យ​អ្នក​ចូលរួម​យ៉ាង​សកម្ម​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​។

បន្ទាប់​ពី​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​ជា​លើក​ដំបូង​មួយ​ទៅ​បី​ខែ​នៃ​ការ​ដំណើរ​ការ​ការ​រៀន​របស់​អ្នក​អ្នក​នឹង​ក្លាយ​​​ជា​អាច​គ្រប់​គ្រង​គ្រប់គ្រង​និង​រត់​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។

ការ​រត់​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​និង​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​យើង

បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បាន​ផលិត​ឡើង​ដោយ​ជោគជ័យ​ដំបូង​នៃ​បរិមាណ​រ៉ែ​មាស​នៅ​ក្នុង​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​របស់​លោក​អ្នក​ផ្ទ​​ាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ជឿ​ជាក់​ថា​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​លទ្ធផល​។ ពាន​រង្វាន់​របស់​យើង​នឹង​ត្រូវ​បាន​សង​រួច​ទៅ​ហើយ​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បាន​ទទួល​បាន​ប្រាក់​ចំណេញ​នៅ​ក្នុង​ការ​ពិត​យើង​នឹង​ទទួល​បាន​បរិមាណ​តូច​បន្ទាប់​នៃ​មាស​សម្រាប់​ក្រុមហ៊ុន​របស់​យើង​ដូច​ជា​ពាន​រង្វាន់​សម្រាប់​ការ​ផលិត​ប្រឹក្សា​ណែនាំ​ការគ្រប់គ្រង​និង​ដំបូង​របស់​មាស​។ ដែល​ត្រូវ​នឹង​ការ​ទូទាត់​ពេល​វេលា​មួយ​នៅ​ក្នុង​មាស​ឬ​ចំនួន​សមមូល​នៃ​ប្រាក់​ដូច​ជា​បាន​យល់​ព្រម​លើ​កិច្ច​សន្យា​ចុង​ក្រោយ​។ អ្នក​ត្រូវ​បង់​កម្រៃ​សេវា​ប្រឹក្សា​យោបល់​ដែល​បាន​នៅពេល​ដែល​អ្នក​បាន​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ដំបូង​: មាស​។

បន្ទាប់​ពី​នោះ​លោក​អ្នក​អាច​សម្រេច​ចិត្ត​ទៅ​រត់​អាជីវកម្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​ឬ​អ្នក​អាច​ទទួល​សិទ្ធិ​គ្រប់គ្រង​មក​កាន់​យើង​។ ប្រសិន​បើ​យើង​តាមដាន​និង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​ឬ​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​និង​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​របស់​លោក​អ្នក​ផ្ទ​​ាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​អ្នក​នឹង​មាន​នៅ​ក្នុង​ក្រុម​ហ៊ុន​រួម​ទុន​ជាមួយ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​យើង​ហើយ​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​បាន​ការ​ភាគរយ​ពិតប្រាកដ​បាន​ឯកភាព​និង​ទំហំ​ធំ​នៃ​ផលិត​កម្ម​មាស​នៅ​ខណៈ​ពេល​ដែល​យើង​នឹង​ត្រូវ​បាន​រ​រក​ភាគរយ​នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​មាន​ទំហំ​តូច​ជាង សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។

ក់​ចំណ​ល​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ពី​ការ​ប្រមូល​ពន្ធ​លើ​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក

អាស្រ័យ​នៃ​ការ​ស្នាក់នៅ​ពន្ធ​ឬ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​, យើង​អាច​រចនា​ថា​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​កើតឡើង​ពី​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បង់​ពន្ធ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​។ នោះ​គឺ​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ដោយ​សារ​តែ​ការ constellations ជាច្រើន​ដែល​អាច​នឹង​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ជាមួយ​នឹង​ការ​ផលិត​មាស​។ ជា​ទូទៅ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​ការ​ទិញ​និង​ការ​លក់​នៃ​ការ​វិនិយោគ​មាស​អាច​នឹង​ពន្ធ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​។ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​កើតឡើង​នៅ​ខាង​ក្រៅ​របស់​ប្រទេស​នេះ​អាច​នឹង​ពន្ធ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​និង​សម្រាប់​មនុស្ស​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​ទទួល​ភាគលាភ​ពី​ក្រុមហ៊ុន​អាជីវកម្ម​អាច​បង់​ពន្ធ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​។ យើង​នឹង​ទៅ​រក​មើល​ទៅ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​និង​ស្ថានភាព​ពន្ធ​របស់​អ្នក​ដោយ​ផ្អែក​លើ​សិទ្ធិ​រស់​នៅ​និង​ច្បាប់​របស់​អ្នក​ហើយ​យើង​អាច​រៀប​ចំ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ចំណូល​ចិត្ត​ដែល​អ្នក​អាច​ប្រើ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​នូវ​មូលនិធិ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ដែល​បាន​ចេញ​ពន្ធ​និង​ប្រាក់​ចំណេញ​នៃ​ការ​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។

ជំនួស​ឱ្យ​ប្រាក់​ចំណេញ​ក្នុង​លុយ​វា​គឺ​ជា​ការ​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​ដើម្បី​ទទួល​បាន​មាស​ចេញ​ពី​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​។ កិច្ចសន្យា​នៃ​ការ​ទិញ​មាស​ឬ​ត្រូវ​បាន​គេ​ស្គាល់​ផង​ដែរ​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ការ​ផលិត​អាច​នឹង​កិច្ចសន្យា​ទិញ​សាមញ្ញ​ដែល​អ្នក​អាច​បិទ​ជាមួយ​នឹង​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។ នៅ​ពេល bullion មាស​វិនិយោគ​និង​បារ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជូន​ទៅ​ដល់​អ្នក​, អ្នក​អាច​ទុក​ឱ្យ​ពួក​គេ​សម្រាប់​អ​នា​គត​ដូច​ជា​ការ​វិនិយោគ​ឬ​ជា​ជំនួស​អ្នក​អាច​លក់​ពួក​វា​និង​ទទួល​បាន​នូវ​ប្រាក់​ចំណេញ​ពន្ធ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​។ វា​ពិត​ជា​ពឹង​ផ្អែក​នៃ​ការ​ស្នាក់នៅ​ពន្ធ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​និង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​អាជីវកម្ម​។ យើង​អាច​ជួយ​បាន​និង​ជួយ​អ្នក​ជាមួយ​ការ​រៀបចំ​ត្រឹមត្រូវ​។

ការ​ជីក​យក​រ៉ែ​មាស​ភាព​ជា​ម្ចាស់​របស់​ក្រុមហ៊ុន

គម្រោង​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន​របស់​យើង​ដែល​កំពុង​ត្រូវ​បាន​បាន​អភិវឌ្ឍ​នៅ​ក្នុង​សាធារណរដ្ឋ​នៃ​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​, នៅ​អាហ្វ្រិក​ខាង​កើត​។ យើង​អាច​បង្កើត​គម្រោង​នៅ​ក្នុង​ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដទៃ​ទៀត​ប៉ុន្តែ​នោះ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​មាន​នៅ​លើ​ការ​ផ្តល់​ជូន​ឥឡូវ​នេះ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​គម្រោង​នេះ​ចាប់​ផ្តើ​ម​មីន​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។

ភាព​ជា​ម្ចាស់​ក្រុមហ៊ុន​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​រៀបចំឡើង​ក្នុង​លក្ខណៈ​ជា​ការ​ដែល​អ្នក​ណែនាំ​ឬ​ជា​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ណែនាំ​សម្រាប់​ការ​លើកទឹកចិត្ត​ពន្ធ​ល្អ​បំផុត​។ អ្នក​អាច​កាន់​និង​ជា​ម្ចាស់​ក្រុម​ហ៊ុន​របស់​លោក​អ្នក​ទាំង​ស្រុង​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​។ អ្នក​អាច​ប្រើ​ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ឬ​ក្រុម​ហ៊ុន​ក្នុង​ស្រុក​មួយ​របស់​អ្នក​ឬ​ក្រុម​ហ៊ុន​រ៉ែ​ប្រេងកាត​សម្រាប់​ភាព​ជា​ម្ចាស់​ការ​សំងាត់​នៃ​ការ​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​អាជីវកម្ម​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។ វា​ក៏​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​ដើម្បី​រក្សា​ភាព​ជា​ម្ចាស់​និង​ការ​ត្រួត​ពិនិត្យ​តាម​រយៈ​កិច្ច​សន្យា​ដែល​នឹង​មិន​ត្រូវ​បាន​មើល​ឃើញ​នៅ​ក្នុង​បញ្ជី​ឈ្មោះ​របស់​សាធារណៈ​ជន​។ វា​ទាំង​អស់​អាស្រ័យ​ទៅ​ប៉ុន្មាន​ដែល​អ្នក​បាន​ស្វែង​រក​ភាព​ជា​ឯកជន​។

ក្នុង​គម្រោង​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​មីន​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​នោះ​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​, ជា​ម្ចាស់​និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ក្រុម​ហ៊ុន​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ទាំង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​ភាព​ជា​ម្ចាស់​របស់​អ្នក​បុគ្គល​ដោយ​ផ្ទាល់​និង​ភាព​ជា​ម្ចាស់​ឬ​ស្ថិត​នៅ​ក្រោម​សាធារណៈ​កាន់​ក្រុមហ៊ុន​។ ដំបូន្មាន​និង​រចនា​សម្ព័ន្ធ​នៃ​ភាព​ជា​ម្ចាស់​នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​បែប​នេះ​គឺ​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​ផ្តល់​សេវា​របស់​ពួក​យើង​នៃ​ការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​និង​ការ​ណែនាំ​។

គណនេយ្យ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​ដោយ​បុគ្គលិក​និង​គណនេយ្យករ​សាធារណៈ​បាន​លិខិតបញ្ជាក់​របស់​យើង​។

ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ធនធាន​របស់​យើង​សម្រាប់​ពេល​ចាប់​ផ្តើ​ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស

យើង​បាន​វិនិយោគ​ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ 2002 ។ ចូល​ទៅ​ក្នុង​ពពួក​នៃ​អាជីវកម្ម​រួម​ទាំង​អាជីវកម្ម​ដូច​ជា​អ្នក​ចែកបៀ scrap មាស​ពាណិជ្ជ​កម្ម​រ៉ែ​មាស​និង​ការ​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​ការ​ត្បូង​ពេជ្រ​។ តាមរយៈ​ការ​ពេល​វេលា​នោះ​យើង​នឹង​បាន​ទទួល​នូវ​ក្រុម​ហ៊ុន​ថ្មី​បាន​បើក​ឡើង​សាខា​ថ្មី​នៅ​ក្នុង​ពិភពលោក​ហើយ​ទទួល​បាន​ការ​តភ្ជាប់​ដ៏​មាន​តម្លៃ​, ដឹង​អំពី​របៀប​និង​បទ​ពិសោធន៍​។ ប្រភព​ធនធាន​ដែល​យើង​បាន​បង្កើត​ឡើង​គឺ​នៅ​នឹង​កន្លែង​និង​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​ជា​ស្រេច​ដើម្បី​ឱ្យ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​សម្រាប់​គម្រោង​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។

ដើម្បី​បើក​ជា​មួយ​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ខ្លី​មួយ​គឺ​មាន​ការ​លំបាក​ណាស់​។ វា​ត្រូវការ​ពេល​ជាច្រើន​ខែ​នៃ​ការ​រៀប​ចំ​និង​បន្ទាប់​មក​ជា​ច្រើន​នៃ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​សំ​ភា​ស​ន៍​, វិភាគ​, ការងារ​របស់​ប្រជាជន​នៃ​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ជាច្រើន​រ៉ែ​និង​ការ​ស្វែង​រក​ពាក្យ​ប​ណ្តឹ​ង​ដី​គ្រប់គ្រាន់​ជាមួយ​នឹង​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាស​កសាង​ផ្ទះ​សម្រាប់​បុគ្គលិក​ដោយ​ផ្តល់​នូវ​សន្តិសុខ​បុគ្គលិក​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ល​ការ​រក​ទីតាំង​ដ៏​ល្អ​មួយ​សន្និដ្ឋាន កិច្ចសន្យា​និង​ការ​បិទ​ក្រុម​ហ៊ុន​រួម​ទុន​ជាមួយ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​។

ទាំង​នោះ​រួម​មាន​ធនធាន​។ ធនធាន​ដែល​យើង​មាន​រួច​ហើយ​អ្នក​អាច​ប្រើ​ក្នុង​អំឡុង​ដំណាក់​កាល​ចាប់​ផ្តើ​ម​ឡើង​របស់​អ្នក​ដើម្បី​បើក​អាជីវកម្ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។ ធនធាន​ដែល​យើង​បាន​បង្កើត​ឡើង​យ៉ាង​ជាក់លាក់​គឺ​ជា​ហេតុផល​ដែល​យើង​អាច​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​ពិគ្រោះ​យោបល់​និង​ការ​ណែនាំ​បែប​នេះ​ដើម្បី​បើក​ឡើង​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ផង​ដែរ​។

អត្ថប្រយោជន៍​ដោយ​ប្រើ​ធន​ធាន​របស់​យើង

តាម​រយៈ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ធន​ធាន​ដែល​អាច​រក​បាន​ងាយស្រួល​របស់​យើង​ដែល​អ្នក​កំពុង​ស្វែងរក​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ខាង​ក្រោម​:

វា​អាច​នឹង​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​ខ្លាំង​ណាស់​ក្នុង​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​ការ​ផ្សង​ព្រេង​នៅ​លើ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ហើយ​វា​នឹង​ចំណាយ​ពេល​ជាមួយ​នឹង​ការ​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ដ៏​ល្អ​បំផុត​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​រយៈពេល​ប្រាំមួយ​ខែ​ឬ​យូរ​ជាង​នេះ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​មក​ដល់​ទ្វីប​អា​ហ្រ្វិ​ក​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​ពី​ដំបូង​នៅ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​នេះ​។ អ្នក​នឹង​ចំណាយ​អប្ប​រ​មា​នៃ​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិ $ 50,000 មួយ​ក្នុង​អំឡុង​ដំណាក់​កាល​រុក​រក​រ៉ែ​ដែល​ប្រហែល​ជា​វិធី​ដែល​ជាង​និង​មិន​ឱ្យ​និយាយ​ថា​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​អំពី​មនុស្ស​ដែល​ផ្ដល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ព​ត៌​មាន​មិន​ពិត​មាន​ចេតនា​ឬ​បញ្ហា​អំពី​អំពើ​ពុក​រលួយ​នោះ​គឺ​មាន​វត្តមាន​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ​ផង​ដែរ​។ អំពើ​ពុក​រលួយ​ណាមួយ​និង​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ត្រូវ​បាន​រាយការណ៍​ពី​ចំហៀង​របស់​យើង​ហើយ​យើង​មិន​ដែល​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ប្រតិ​បតិ​្ត​ការ​សង្ស័យ​។ ប៉ុ​ន្ដែ​នរណា​ម្នាក់​ជា​មិត្ត​រួម​ការ​ងារ​របស់​យើង​មួយ​ចំនួន​មក​ពី​ប្រទេស​អ៊ីតាលី​នឹង​ត្រូវ​បាន​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល lured ចូល​ទៅ​ក្នុង​ករណី​អំពើ​ពុក​រលួយ​និង​នៅ​ទី​បញ្ចប់​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចេញ​ចេញ​ពី​ប្រទេស​នេះ​ឬ​សូម្បី​តែ​រហូត​បញ្ចប់​នៅ​ក្នុង​គុក​។ ដោយ​គ្រាន់​តែ​កំហុស​ដ៏​សាមញ្ញ​និង​ស្លូតត្រង់​ដូចជា​វា​ត្រូវ​បាន​ទិញ​ជា​មួយ​ពេជ្រ​តែ​មួយ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​មិន​មាន​អាជ្ញា​ប​ណ្ណ​ដែល​សមរម្យ​សម្រាប់​វា​។

ធនធាន​របស់​យើង​រួច​ទៅ​ហើយ​មាន​: អាជីវកម្ម​បាន​បង្កើត​ឡើង​, Lodge​, ការិយាល័យ​, បុគ្គលិក​, បកប្រែ​, បូម​, គ្រែ​, ផ្ទះ​ដី​និង​ទីតាំង​កិច្ចសន្យា​ជាមួយ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​មា៉​ា​សុ​ី​, ទូទៅ​, ថាមពល​ះ​អាទិត្យ​, បំពង់​, boilers​, អាង​ទឹក​និង​នៅ​លើ​ដូច្នេះ​។

ធន​ធាន​ទាំង​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​នៅ​ក្នុង​គម្រោង​វិនិយោគ​នេះ​។

បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ធនធាន​ដែល​មាន​ស្រាប់​, ការ​ចំណាយ​នឹង​ខ្ពស់​ជាង​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​នេះ​ហើយ​អ្នក​នឹង​ចំណាយ​ពេល​ច្រើន​ខែ​ខែ​និង​ការ​គ្រាន់​តែ​ដើម្បី​បង្កើត​ទីតាំង​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។ យើង​ចង់​ជៀស​វាង​ការ​វា​។

Turnkey អាជីវកម្ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​តង់ហ្សានី

ចាប់​ផ្តើ​ម​នៅ​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​ជា​មួយ​នឹង​ជំនួយ​ការ​, ការ​ណែនាំ​ពិគ្រោះ​យោបល់​របស់​យើង​ហើយ​ផ្តល់​ឱ្យ​អ្នក​នូវ​ការ​គ្រប់គ្រង​ពេញលេញ turnkey មាស​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​។ ទីតាំង​នៃ​ព្រឹត្តិការ​ណ៏​គឺ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​ជា​ឥឡូវ​នេះ​។

អ្នក​កំពុង​ទទួល​បាន​ផលិតផល​មាន​តម្លៃ​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

វគ្គ​សិក្សា​ផលិត​កម្ម​បែប​នេះ​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​តស៊ូ​និង​ចេតនា​និង​ក្រុម​របស់​យើង​មាន dosage​, ដែល​ចាំបាច់​នៃ​ការ​តស៊ូ​និង​ចេតនា​។

វា​គឺ​ជា​ការ​កម្រ​ណាស់​ដើម្បី​ស្វែង​រក​នរណា​ម្នាក់​ដែល​កំពុង​រត់​ការ​ដោះស្រាយ​ឬ​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​មួយ​និង​មាន​ឆន្ទៈ​ដើម្បី​បើក​ឡើង​កំបាំង​មុខ​ជំនួញ​របស់​ពួក​គេ​ព័ត៌មាន​លម្អិត​និង​ដើម្បី​ផ្តល់​នូវ​ដំណោះស្រាយ​មួយ​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ចប់​។ យើង​អាច​នឹង​សប្បាយ​រីក​រាយ​ប្រសិន​បើ​យើង​មាន​នរណា​ម្នាក់​ដើម្បី​អនុវត្ត​ការ​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ណែនាំ​និង​ពិគ្រោះ​យោបល់​សម្រាប់​ពួក​យើង​គ្រាន់​តែ​ជា​អ្នក​ដែល​យើង​កំពុង​ធ្វើ​វា​ឥឡូវ​នេះ​សម្រាប់​អតិថិជន​របស់​យើង​។

ខ្ញុំ​ជឿ​ថា​នេះ​គឺ​ជា​ឱកាស​តែ​មួយ​គត់​។

ការ​ចំណាយ​និង​ការ​វិនិយោគ​ដំបូង​អប្បបរមា​ដែល​ទាមទារ

មាន​កន្លែង​មួយ​នៃ​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​មូលដ្ឋាន​អ្នករុករក​រ៉ែ​ខ្នាត​តូច​មិន​ត្រូវការ​ច្រើន​ក្នុង​ការ​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​សកម្មភាព​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ជា​វា​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ​សម្រាប់​វិនិយោគិន​បរទេស​។ អ្នករុករក​ខ្នាត​តូច​មួយ​ដែល​រស់​នៅ​តំបន់​រុក​រក​រ៉ែ​នោះ​ជា​កន្លែង​ដែល​គាត់​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ផ្ទះ​មាន​ភក់​និង​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​គាត់​និង​ពីរ​ឬ​បី​នាក់​មាន​កុមារ​មួយ​គាត់​ប្រើ​រើស​យក​មួយ​ហើយ shovel ជា​ឧបករណ៍​ទាំង​ពីរ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នៅ​ក្បែរ​ដូច​គ្នា​ព្រេង​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ឬ​ការ​វិនិយោគ​របស់​គាត់​។ សូម្បី​តែ​ចំពោះ​ឧបករណ៍​ដែល​គាត់​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​កម្ចី​និង​ការ​បង់​ប្រាក់​នៅ​ពេល​ក្រោយ​វា​ទៅ​ជា blacksmith មូលដ្ឋាន​។ ឧបករណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ចេញ​មាន​នៅ​លើ​ដី​ដែល​នៅ​ខាង​ស្ដាំ​នៅ​ឆ្ងាយ​មួយ blacksmith ពិត​ផលិត​ឧបករណ៍​និង hammers ដែក​នៅ​លើ​កង់​របស់​ឡាន​នោះ​និង​លោហៈ​កំពុង​ត្រូវ​បាន heated ដោយ​ប្រើ​ដៃ​រត់​មួយ​បូម​ខ្យល់​។ ចំពោះ​មាត្រដ្ឋាន Tanzanian អ្នករុករក​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ការ​វិនិយោគ​ដ៏​តូច​មួយ​អាច​នឹង​ទាប​សូន្យ​ឬ 3,500 Tanzanian Schilling ឬ​នៅ​ជុំវិញ​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិ $ 2.5 សំរាប់​ឧបករណ៍​ដែល​ចាំបាច់​មួយ​។

មាន​កន្លែង​មួយ​នៃ​ជីវិត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​មូលដ្ឋាន​អ្នករុករក​រ៉ែ​ខ្នាត​តូច​មិន​ត្រូវការ​ច្រើន​ក្នុង​ការ​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​សកម្មភាព​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ជា​វា​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ​សម្រាប់​វិនិយោគិន​បរទេស​។ អ្នករុករក​ខ្នាត​តូច​មួយ​ដែល​រស់​នៅ​តំបន់​រុក​រក​រ៉ែ​នោះ​ជា​កន្លែង​ដែល​គាត់​បាន​ធ្វើ​ឱ្យ​ផ្ទះ​មាន​ភក់​និង​ក្រុម​គ្រួសារ​របស់​គាត់​និង​ពីរ​ឬ​បី​នាក់​មាន​កុមារ​មួយ​គាត់​ប្រើ​រើស​យក​មួយ​ហើយ shovel ជា​ឧបករណ៍​ទាំង​ពីរ​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នៅ​ក្បែរ​ដូច​គ្នា​ព្រេង​តែ​ប៉ុណ្ណោះ​ឬ​ការ​វិនិយោគ​របស់​គាត់​។ សូម្បី​តែ​ចំពោះ​ឧបករណ៍​ដែល​គាត់​អាច​ទទួល​បាន​ប្រាក់​កម្ចី​និង​ការ​បង់​ប្រាក់​នៅ​ពេល​ក្រោយ​វា​ទៅ​ជា blacksmith មូលដ្ឋាន​។ ឧបករណ៍​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផលិត​ចេញ​មាន​នៅ​លើ​ដី​ដែល​នៅ​ខាង​ស្ដាំ​នៅ​ឆ្ងាយ​មួយ blacksmith ពិត​ផលិត​ឧបករណ៍​និង hammers ដែក​នៅ​លើ​កង់​របស់​ឡាន​នោះ​និង​លោហៈ​កំពុង​ត្រូវ​បាន heated ដោយ​ប្រើ​ដៃ​រត់​មួយ​បូម​ខ្យល់​។ ចំពោះ​មាត្រដ្ឋាន Tanzanian អ្នករុករក​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ការ​វិនិយោគ​ដ៏​តូច​មួយ​អាច​នឹង​ទាប​សូន្យ​ឬ 3,500 Tanzanian Schilling ឬ​នៅ​ជុំវិញ​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិ $ 2.5 សំរាប់​ឧបករណ៍​ដែល​ចាំបាច់​មួយ​។

វា​គឺ​ជា​ការ​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​ដើម្បី​ផលិត​មាស​សម្រាប់​នរណា​ម្នាក់​ដែល​រស់នៅ​ទីនោះ​ស្ទើរតែ​ដោយ​គ្មាន​ការ​វិនិយោគ​ណា​មួយ​នោះ​ទេ​ប៉ុន្តែ​ការងារ​ដែល​បាន​កំណត់​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​។

ការ​ចំណាយ​មួយ​ចំនួន​ដំបូង

ជា​អកុសល​សម្រាប់​ជន​បរទេស​យើង​វា​មិន​អាច​ធ្វើ​ទៅ​បាន​គឺ​យើង​គួរតែ​តែងតែ​បង់​ទិដ្ឋាការ​ជំនួញ​នៅ​ច្រកចូល​នេះ​វា​បាន 250 ដុល្លារ​អាមេរិក​ឬ​ប្រហែល​€ 200 សម្រាប់​មនុស្ស​ម្នាក់​មាន​។ បន្ទាប់​មក​យើង​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ​ដើម្បី​ធ្វើ​អាជីវកម្ម​តាម​រយៈ​ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ​បញ្ចូល​និង​ការ​ចំណាយ​ពេល​ចាប់​ផ្ដើម​មាន​តំលៃ​ប្រមាណ​ជា​រាប់​ពាន់​នាក់​ផ្សេង​ទៀត​ពីរបី​ដុល្លារ​។

យើង​ត្រូវ​បាន​ចងភ្ជាប់​ដោយ​ច្បាប់​ទៅ​កាន់​កា​រិ​យា​ល័​ភស្តុតាង​មួយ​ឬ​មាន​ទំហំ​ពាណិជ្ជកម្ម​និង​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ផង​ដែរ​សម្រាប់​មនុស្ស​។ មាន​ផ្ទះ​សម្រាប់​ជួល​នៅ​ពីរ​បី​ពាន់​ដុល្លារ​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំ​បង់​ជាមុន​មាន​។ ដូច្នេះ​ខាង​ស្ដាំ​នៅ​ឆ្ងាយ​ដែល​យើង​មាន​ដើម្បី​ចំណាយ​សម្រាប់​រយៈ​ពេល 12 ខែ​ទៅ​មុខ​ជាមួយ​នឹង​ផ្ទះ​ដែល​ចាំបាច់​និង​កា​រិ​យា​ល័​អ្នក​បន្ទាប់​មក​វា​នឹង​អាច​ទៅ​ការិយាល័យ​ពន្ធ​និង​បាន​ទទួល​លេខ​កូដ​ពន្ធដារ​។ មាន​មនុស្ស​រាប់ពាន់​នាក់​បាន​ពីរបី​ដុល្លារ​ឬ​អឺ​រ៉ូ​នៅ​ក្នុង​ការ​ចំណាយ​គ្រាន់​តែ​មុន​ពេល​ដែល​យើង​អាច​ទទួល​បាន​ចំនួន​ពន្ធ​ធម្មតា​គឺ​។

ប្រេង​ម៉ាស៊ូត​ប្រេង​សាំង​គឺ​មាន​តំលៃ​ថោក​ឬ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​ប​ណ្តា​ប្រទេស​មួយ​ចំនួន​ផ្សេង​ទៀត​ប្រមាណ​ជា 50​% ថោក​ជាង​នៅ​អឺរ៉ុប​តម្លៃ​ដែល​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ស្ទើរ​តែ​ដូច​គ្នា​សម្រាប់​ប្រភេទ​ទាំងពីរ​នៃ​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​។ ប៉ុន្តែ​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​បាន​ទាមទារ​អោយ​មាន​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​រថយន្ត​បិទ​ផ្លូវ​-ព្រោះ asphalt មាន​គឺ​មាន​វត្តមាន​តែ​នៅ​លើ​ផ្លូវ​ធំ​និង​រថយន្ត​បិទ​ផ្លូវ​ជា​រៀង​រាល់​-ប្រើប្រាស់​ច្រើន​ជាង​រថយន្ត​អ្នកដំណើរ​ធម្មតា​។ នោះ​មាន​ន័យ​ថា​សម្រាប់​រាល់ "ការ​ចាក​ចេញ​នេះ​និង​ត្រឡប់​មក​វិញ​ពី​វាល​" វា​អាច​ត្រូវ​បាន​គណនា​អំពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក 100 ដុល្លារ​នៅ​ក្នុង​ការ​ចំណាយ​។

មាន​ការ​ចំណាយ​ផ្សេង​ទៀត​ដូច​ជា​ការ​គឺ​:

សុវត្ថិភាព * នៅ​លើ​វែ​ប​សាយ​ជាមួយ​នឹង​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាស​ថ្លៃ​ចំណាយ​នៅ​រាប់​រយ​នាក់​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​ពីរ​បី​ដុល្លារ​ទោះ​បី​ជា​ហ៊ុមព័ទ្ធ​ដូចជា​ថោក​ខ្លាំង​ណាស់​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រៀប​ធៀប​ទៅ​នឹង​ប​ណ្តា​ប្រទេស​លោក​ខាង​លិច​; * កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​និង​ការ​កសាង​ផ្ទះ​សម្រាប់​កម្មករ​, ផ្ទះបាយ​នៅ​លើ​វាល​មួយ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​និយាយ​ថា​វា​មាន​តំលៃ $ 800 នៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដូច្នេះ​វា​ពិត​ជា​មិន​មែន​ជា​ច្រើន​នៅ​ពេល​ដែល​បាន​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង barracks លោក​ខាង​លិច​ឬ​ផ្ទះ prefabricated តែ​នេះ​ជា​ថ្មី​ម្តង​ទៀត​ជា​មួយ​ការ​ចំណាយ​បន្ថែម​ទៀត​; * បន្ទាប់​មក​ការ​ចំណាយ​ផ្សេង​គ្នា​នៃ​ធុង​, ធុង​ទឹក​បូម​, ថ្ម​ព្រះ​អាទិត្យ​តម្លៃ​នៃ​ការ​ប្រតិ​បតិ​្ត​ការ​ដើម្បី​ស្រង់​ចេញ​មាស​;

កម្រិត​នៃ​ការ​វិនិយោគ​ដែល​ទាមទារ

Mwanza - តង់ហ្សានី

កម្រិត​នៃ​ការ​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​មួយ​នេះ​យើង​អាច​ចែក​ជា​បួន​ក្រុម​ដែល​ដំបូង​:

a * ការ​វិនិយោគ​អប្បបរមា​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ដំបូង​គឺ​អំពី​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិ $ 20,000 ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​អាជីវកម្ម​និង​ក្រុមហ៊ុន​ទទួល​បាន​បុគ្គលិក​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ពន្ធ​លើ​ការ​ទទួល​បាន​កា​រិ​យា​ល័​សម្រាប់​មួយ​ឆ្នាំ​ទទួល​បាន​រោង​ចក្រ​ផលិត​កម្ម​មួយ​យ៉ាង​ពេញលេញ​ធ្វើការ​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​តូច​បូម​ចាំបាច់​និង វិធានការ​ការពារ​សុវត្ថិភាព​; * នៅ​ក្នុង​ការ​បន្ថែម​ទៅ​លើ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​មួយ​នឹង​ត្រូវ​រាប់​ពាន់​នាក់​បន្ថែម​ទៀត​មួយ​ចំនួន​តូច​នៅ​ក្នុង​គោល​បំណង​ដើម្បី​គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​ការ​ចំណាយ​ប្រតិ​បតិ​្ត​ការ​នៃ​កម្លាំង​ពលកម្ម​ប្រេង​ម៉ាស៊ូត​ឬ​សាំង​និង​ការ​ចំណាយ​ថាមពល​ស្បៀង​អាហារ​ការ​ដឹកជញ្ជូន​និង​ការងារ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​;

ជា​ទូទៅ​យើង​ផ្ដល់​អនុសាសន៍​ចុង​ក្រោយ​នៅ​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិ $ 30,000 សម្រាប់​អាជីវកម្ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ដែល​ជា​មូលដ្ឋាន​គ្រឹះ​គឺ​ជា​ក្រុម​មួយ​នៃ diggers ជំនួស​នៃ​ការ​ជីក​មួយ​។

នៅ​ពេល​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​ជីក​បាន​ចូលរួម​នៅ​មួយ​អាច​គិតថា​នៃ​អប្បបរមា​នៃ​ការ​យ៉ាង​ហោច​ណាស់​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិ $ 50,000 សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ពេល​ចាប់ផ្ដើម​ដំបូង​។ ជីក​បែប​នេះ​នឹង​ជា​ដៃ​ជា​លើក​ទីពីរ​ហើយ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ដឹក​មក​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ឬ​នៅ​អឺរ៉ុប​នោះ​ទេ​វា​នឹង​ចំណាយ​ពេល​មួយ​ខែ​ដើម្បី​ទៅ​មក​ដល់​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​។

ប្រសិន​បើ​យើង​និយាយ​អំពី​ការ​រុក​រក​រ៉ែ​ខ្នាត​តូច​មួយ​សម្រាប់​ជន​បរទេស​មួយ​នឹង​ត្រូវ​ការ​ការ​វិនិយោគ​នៅ​ក្នុង​ការ​ពិត​វិធី​បន្ថែម​ទៀត​និង​ម៉ាស៊ីន​ក្នុង​គោលបំណង​ដើម្បី​រត់​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ដែល​មាន​ផលិតភាព​:

ការ​ពិត​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ការ​វិនិយោគ​តិចតួច​បំផុត​សម្រាប់​ប្រតិបត្តិការ​ដ៏​ធ្ងន់​ធ្ង​រ​មួយ​គឺ​វិធី​ខាង​លើ​សហរដ្ឋ​អា​មេ​រិ $ 100,000 ។

ដើម្បី​ចាប់ផ្ដើម​ដោយ​គ្មាន​ការ​បរិ​ក្ខា​ធំ​អ្នក​ត្រូវការ​តិចតួច​បំផុត​មួយ​ចំនួន​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក $ 20,000 $ 30,000 ទៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ យើង​អាច​ផ្តល់​នូវ​ការ​មួយ​ចំនួន​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​បាន​បើ​ទោះ​ជា​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ការ​វិនិយោគ​ដំបូង​គឺ​ទាប​។ ជា​ការ​ពិត​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​មួយ​ដែល​ទទួល​បាន​ជោគជ័យ​គួរ​តែ​ត្រូវ​បាន​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​ដោយ​ការ​ផលិត​របស់​ខ្លួន​។ យើង​កំពុង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​ការ​ផលិត​កើត​មាន​ឡើង​និង​មួយ​អាច​ពង្រីក​ការ​វិនិយោគ​នៅ​ពេល​ដែល​មាន​គឺ​ជា​មាស​បាន​ផលិត​។

កម្រិត​ការ​វិនិយោគ​តិចតួច ស៊ុម​ពេលវេលា​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម នៅ​ក្នុង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​គិតជា​ដុល្លារ​អាមេរិក ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នៅ​ក្នុង​អឺ​រ៉ូ
ការ​វិនិយោគ​តិចតួច នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល 45 ថ្ងៃ US $20,000 € 15,000
ទុន​ប​ុ​ង​បាន​ផ្តល់​អនុសាសន៍ US $10,000 US $7,500
ជាមួយ​នឹង​ការ​ជីក​ដៃ​ទីពីរ នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល 60 ថ្ងៃ US $50,000 € 35,000
ជា​មួយ​នឹង​រថយន្ត​ដឹក​ទំនិញ​ដៃ​ទីពីរ​រថយន្ត​បិទ​ផ្លូវ​-compressors​, ទូទៅ​, មាស​បរិ​ក្ខា​ពង្រីក​ងើប​ឡើង​វិញ នៅ​ក្នុង​រយៈ​ពេល 60 ថ្ងៃ US $200,000 €150,000

ពេល​ចាប់​ផ្តើ​ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​ដ៏​ធ្ងន់​ធ្ង​រ​ចំណាយ​តាម​វិធី​ច្រើន​ជាង​អប្បបរមា​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ខាង​លើ​។ និង​អប្ប​រ​មា​បែប​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា​ការ​រុក​រក​រ៉ែ​ខ្នាត​តូច​នៅ​ឡើយ​ទេ​។

ការ​វិនិយោគ​តិចតួច​បំផុត​ត្រូវ​បាន​គណនា​សម្រាប់​ដំណើរ​ការ​នៃ​ស​មា​្ភា​រៈ​ទាំង​ពីរ​ទន់​និង​រឹង​។ សម្ភារៈ​ទន់​គឺ​ដូច​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​ដំណើរ​ការ​ភ្លាម​ដែល​មាន​អត្រា​នៃ​ការ​ងើប​ឡើង​វិញ​មាស​រហូត​ដល់​ទៅ 5-6 ក្រាម​ក្នុង​មួយ​តោន​នៃ​សម្ភារៈ​។ សម្ភារៈ​រឹង​តម្រូវ​ឱ្យ​មាន​កិច្ច​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​បន្ថែម​ទៀត​និង​បាន​ផ្តល់​នូវ​រហូត​ដល់​ទៅ 50 ក្រាម​ក្នុង​មួយ​តោន​អាស្រ័យ​នៃ​ទីតាំង​នេះ​។ មួយ​នឹង​ពិត​ជា​សប្បាយ​ចិត្ត​ទៅ​មាន 26 ក្រាម​ដូច​ជា​វា​គឺ​នៅ​លើ​ដី​របស់​យើង​។

ការ​វិនិយោគ​ជាមួយ​នឹង​ម៉ាស៊ីន​ធំ​ជាង​នេះ​នឹង​ផ្តល់​នូវ​ដំណើរ​ការ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​បន្ថែម​ទៀត​នៃ​រ៉ែ​មាស​និង​ឧបករណ៍​ដូច​មាន​ខាង​ក្រោម​:

ជីក * សម្រាប់​ការ​ជីក​; * hammer ធារាសាស្ត្រ​សម្រាប់​ការ​ជីក​នេះ​ល្បឿន​ឡើង​នៃ​ការ​ជីក​ថ្ម​; * ក្តាប់​ពិសេស​សម្រាប់​ជីក​; Compressors * សម្រាប់ hammers pneumatic ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ផង​ដែរ​សម្រាប់​ផ្គត់ផ្គង់​នៅ​ក្នុង​ខ្យល់​នៅ​ក្បែរ​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​; រថយន្ត * ផ្ទេរ​សម្ភារៈ​គឺ​ប្រហែល​ជា​បាន​ផល​ចំណេញ​ច្រើន​ជាង​គេ​; Crushers * គឺ​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ​ដើម្បី​បម្លែង ores មាស​ចូល​ទៅ​ក្នុង​សម្ភារៈ pulverized​; * រថយន្ត​បិទ​ផ្លូវ​-;

មាស​អាជីវកម្ម​រុក​រក​រ៉ែ​អាច​មាន​និរន្តរភាព​យ៉ាង​ឆាប់​រហ័ស​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ប៉ុន្មាន​ខែ​, ប្ដូរ​ទៅ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ជា​សាធារណៈ​ជាមួយ​ការ​ចែក​រំលែក​ត្រូវ​បាន​លក់​ចេញ​នៅ​លើ​ទីផ្សារ​អ​ន្ដ​រ​ជាតិ​ផង​ដែរ​ការ​ទាក់ទាញ​អ្នក​វិនិយោគ​ថ្មី​។

យើង​នឹង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ក្រុម​ការងារ​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ដែល​មាន​ជំនាញ​វិជ្ជាជីវៈ​និង​មុខងារ​។

ការ​ចូលរួម​របស់​យើង

យើង​អាច​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​ទូទាត់​លើ​ការ​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​លើ​ដី​ដាច់​ដោយ​ឡែក​មួយ​និង​ទីតាំង​ដែល​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡែក​សម្រាប់​អ្នក​។ ការ​ចំណាយ​បែប​នេះ​ក្រោយ​មក​ត្រូវ​បាន​ដកចេញ​ពី turnovers សរុប​។

ជា​ទូទៅ​ការ​ចូលរួម​របស់​យើង​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​មាន​បំណង​ចង់​ចាប់​ផ្តើ​ម​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​មាន​ដូច​ខាង​ក្រោម​:

ការ​ប៉ាន់ស្មាន​នៃ​ការ​ចំណាយ​ដំបូង

ក្រុមហ៊ុន​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក

ការ​ចំណាយ​ដំបូង​របស់​អ្នក​គឺ​ការ​ចំណាយ​របស់​អ្នក​។ អ្នក​ត្រូវ​ការ​វិនិយោគ​ទៅ​ក្នុង​អាជីវកម្ម​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​របស់​អ្នក​ផ្ទ​​ាល់​និង​ក្រុម​ហ៊ុន​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​របស់​អ្នក​។ យើង​ធ្វើ​តម្រូវ​ឱ្យ​អតិថិជន​ក្នុង​ការ​វិនិយោគ​នូវ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​តិចតួច​បំផុត​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​នឹង​អាជីវកម្ម​បរាជ័យ​។ នោះ​គឺ​ជា​ការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​និង​ការ​ណែនាំ​របស់​យើង​។ ខ្ញុំ​ផ្ទាល់​គិត​ថា​អ្នក​មិន​ត្រូវ​ការ​ការ​វិនិយោគ​តិចតួច​ដូច​ជា​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​យើង​អាច​នឹង​មិន​អាច​ផ្តល់​ការ​ប្រឹក្សា​យោបល់​ត្រឹមត្រូវ​។

បន្ទាប់​ពី​ច្រើន​ខែ​នៃ​ការ​ស្រាវជ្រាវ​នេះ​យើង​បាន​មក​ឡើង​ជាមួយ​នឹង​គំនិត​ដែល​មាន​តំលៃ​ថោក​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រៀប​ធៀប​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ងើប​ឡើង​វិញ​វិធី​សា​ស្រ្ត​ថ្នាក់​ទី​មាស​ពាណិជ្ជកម្ម​។ អ្នក​កំពុង​ប្រើ​យើង​ដឹង​ថា​តើ​ធនធាន​របស់​យើង​និង​សំភារៈ​មាស​ស្ទុះ​ងើប​ឡើង​វិញ​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រសើរ​ឡើង​របស់​យើង​។ បាទ​យើង​មិន​តម្រូវ​ឱ្យ​ថា​ការ​វិនិយោគ​តិចតួច​បំផុត​ដូចជា​ត្រូវ​បាន​បង់​សម្រាប់​ឧបករណ៍​ពិសេស​ដែល​យើង​ត្រូវ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ក្នុង​ការ​ប្រមូល​ផ្តុំ​, ទទួល​បាន​, ទិញ​, នាំ​ចេញ​នាំ​ចូល​និង​ការ​ដំឡើង​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​ឬ​ប្រទេស​ផ្សេង​ទៀត​។ នោះ​គឺ​ជា​លក្ខខណ្ឌ​សម្រាប់​កម្មវិធី​នេះ​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម​មួយ​។

អ្នក​អាច​ចាប់​ផ្តើ​ម​ជា​មួយ​នឹង 15,000 20,000 $ €​ឬ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ ជាមួយ​នឹង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដែល​ដូច​ខាង​ក្រោម​ចំណាយ​និង​ធនធាន​ដំបូង​ត្រូវ​បាន​គ្រប​ដ​ណ្ត​ប់​:

2000 €​ឬ 2.800 ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ដើម្បី​រៀបចំ​ជា​ក្រុមហ៊ុន Tanzanian ដែល​ជា​ធម្មតា​ចាំបាច់​។ នេះ​អាច​ត្រូវ​បាន​ជៀសវាង​បាន​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​រួម​ជាមួយ​នឹង​ការ​ប្រថុយ​ប្រថាន​មួយ​ចំនួន​ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​កាល​ពី​មុន​គម្រោង​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​របស់​យើង​ទេ​។ នៅ​ក្នុង​ករណី​នេះ​បន្ទាប់​ពី​កិច្ច​សន្យា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ហត្ថ​លេខា​លើ​អ្នក​នឹង​ទិញ​ឬ​ទទួល​បាន​មេដាយ​មាស​នៅ​ក្រោម​តម្លៃ​ឬ​ចែករំលែក​និង​ចូលរួម​ក្នុង​ប្រាក់​ចំណេញ​ផង​ដែរ​។ ដាច់​ដោយ​ឡែក​ពាក្យ​ប​ណ្តឹ​ង​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​នឹង​ត្រូវ​បាន​បម្រុង​ទុក​សម្រាប់​តែ​ប​ណ្តា​ក់​ទុន​រួម​គ្នា​នេះ​។ បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​គ្រប់គ្រង​មាស​របស់​អ្នក​រ៉ែ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ​ដើម្បី​បង្កើត​ក្រុមហ៊ុន​មួយ​។ ចំនួន​ទឹកប្រាក់​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ចាំបាច់​ក្នុង​ករណី​ណា​មួយ​រួម​ទាំង​ក្នុង​ករណី​ប្រសិន​បើ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​រួច​ទៅ​ហើយ​។ ដែល​មាន​លុយ​ច្រើន​ណា​មួយ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​ជាមួយ​គម្រោង​មជ្ឈមណ្ឌល​វិនិយោគ Tanzanian ឬ​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​ដើម្បី​ទទួល​បាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​និង​ការ​ជួល​គណនេយ្យករ​។ ក្រុម​ហ៊ុន​នឹង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ 30 ថ្ងៃ​មុន​ពេល​ការ​មក​ដល់​របស់​អ្នក​ទៅ​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​ដើម្បី​ជៀសវាង​ការ​រង់ចាំ​ពេល​វេលា​និង​ដើម្បី​ដោះស្រាយ​ភារកិច្ច​ដែល​ត្រូវ​គ្រប់គ្រង​ចាំបាច់​ណា​មួយ​ទេ​។ ពេល​អ្នក​បាន​មក​ដល់​ទៅ​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​, ហ៊ុន​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្ទេរ​ទៅ​អ្ន​​ក​រួម​ទាំង​អំណាច​គ្រប់គ្រង​នោះ​ទេ​។

អ្នក​ក៏​ត្រូវ​បង់​ថ្លៃ​សម្រាប់​ការ​ចំណាយ​នៃ​ការ​ស្នាក់នៅ​និង​ការិយាល័យ​សម្រាប់​ពេញ​មួយ​ឆ្នាំ​ហើយ​នៅ​ក្នុង​ជា​មុន​ដូច​ដែល​នោះ​ជា​របៀប​ដែល​ដំណើរការ​នៅ​ក្នុង​រឿង​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​។

ជាមួយ​នឹង​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​វិនិយោគ​ដំបូង​យើង​ត្រូវ​បាន​ទិញ​ដោយ​បង្កើត​និង​ដំឡើង​រោង​ចក្រ​សម្រាប់​ដំណើរ​ការ​មាស​ដែល​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏​សំខាន់​នៃ​គម្រោង​នេះ​។ រោងចក្រ​បែប​នេះ​អាច​ដំណើរ​ការ 80 តោន​នៃ​សម្ភារៈ​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​។ យើង​ប៉ាន់​ប្រមាណ​ការ​ចំណាយ​នៃ​រោងចក្រ​បែប​នេះ​ប្រហែល 8000 €​ឬ 10.000 ដុល្លារ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។ នេះ​គឺ​ជា​រោងចក្រ​ទូរស័ព្ទ​មួយ​ដែល​អាច​ត្រូវ​បាន​រុះរើ​និង​បាន​កំណត់​នៅ​ក្នុង​ទីតាំង​នានា​ឬ​នៅ​លើ​ដី​រុក​រក​រ៉ែ​ជាច្រើន​ទៀត​។ មាន​ជា​ទូទៅ​ក្នុង​រយៈ​វិធី​សា​ស្រ្ត​នៃ​ការ​ទាញ​យក​រ៉ែ​ដែល​គេ​ស្គាល់​ថា 75 នៃ​មាស​។ អ្នក​អាច​រៀន​អំពី​វិធី​សា​ស្រ្ត​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​យើង​បាន​ឆ្លងកាត់​ព័ត៌មាន​ទាំងអស់​នេះ​ហើយ​យើង​កំពុង​ប្រើ​ប​ច្ចេ​ក​វិទ្យា​ទំនើប​ដែល​អាច​ដោះស្រាយ​សូម្បី​តែ​ភាគល្អិត​មាស​ដែល​តូច​ជាងគេ​បំផុត​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​ដោយ​លា​ច​ល​យ​ពណ៌​។ យើង​ប្រើ​ជាតិ​គីមី​និង​មិន​មាន​លឿន​ជាង​មុន​ជាមួយ​នឹង​វិធី​សា​ស្រ្ត​ដែល​យើង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ជាង​ក្រុម​ហ៊ុន​ដែល​មាន​ទំហំ​ប្រៀប​ធៀប​ជាមួយ​នឹង​ការ​លា​ច​ល​យ​ពណ៌​នេះ​។ យើង​ប្រើ​ជា​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​យ៉ាង​ទំនើប​និង​មាន​តំលៃ​ថោក​នៃ​វិធី​សា​ស្រ្ត​ការ​ងើប​ឡើង​វិញ​មាស​ដែល​មាន​ស្រាប់​ដោយ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ស្មើ​នឹង​វិធី​សា​ស្រ្ត​ផ្សេង​ទៀត​ជាមួយ​នឹង​ការ​ចំណាយ​នៃ​ការ​€ 80.000 ឬ $ 100,000 សហរដ្ឋ​អាមេរិក​។

ក្រុម​ហ៊ុន​មួយ​ចំនួន​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​ត្រូវ​បាន​ដំណើរការ​មាស​ជាមួយ​ល​យ​ពណ៌​នេះ​។ ពួក​គេ​ផ្កាឈូក​រ​មាស​ជាមួយ​ល​យ​ពណ៌​និង​បន្ទាប់​ពី 2-3 ខែ​នៃ​ដំណើរការ​ដែល​ពួក​គេ​បាន​ងើប​ឡើង​វិញ​មាស​។ ការ​វិនិយោគ​មាន​តម្លៃ​ថ្លៃ​គឺ​មាន​ប្រសិទ្ធិ​ភាព​ខ្លាំង​តែ​ក៏​យឺត​ណាស់​។ យើង​កំពុង​ប្រើ​វិធី​សា​ស្រ្ត​ការ​ងើប​ឡើង​វិញ​មាស​ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ដើម្បី​ជំនួស​ដំណើរការ​នៃ​ល​យ​ពណ៌​មាស​ឬ​បារត​។ អ្វី​ដែល​ក្រុម​ហ៊ុន​ផ្សេង​ទៀត​មាន​ដំណើរ​ការ​ក្នុង​រយៈ​ពេល 2-3 ខែ​យើង​អាច​ដំណើរ​ការ​សម្រាប់​ការ 2-3 ស​ប្តា​ហ៍​។ វិធី​សា​ស្រ្ត​របស់​យើង​នឹង​ទទួល​បាន​ភាគល្អិត​មាស​ល្អ​បំផុត​។

យើង​បាន​ធ្វើ​ការ​កែ​លម្អ​នៃ​ការ​ប​ច្ចេ​ក​ទេស​ដែល​មាន​ស្រាប់​ដូច្នេះ​យើង​អាច​ប្រមូល​ផ្តុំ​ទាំង​អស់​អាច​មើល​ឃើញ​និង​មើល​មិន​ឃើញ​មាស​នៅ​ក្នុង​ការ​ភាគរយ​នៃ​ចំនួន 98​% នៃ​សម្ភារៈ​ដែល​មាន​ការ​ព្យាបាល​ជា​លើក​ដំបូង​បំផុត​នៃ​រ​មាស​។

រោងចក្រ​ងើប​ឡើង​វិញ​មាស​មិន​យក​ចន្លោះ​ច្រើន​។ ផ្នែក​ដ៏​សំខាន់​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជា​ឱ្យ​មក​ពី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​យ៉ាង​ហោច​ណាស់ 30 ថ្ងៃ​មុន​ពេល​ការ​ជួប​ប្រជុំ​គ្នា​នេះ​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​បញ្ចប់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​តង់ហ្សានី​ដោយ​សារ​តែ​ការ​សាង​សង់​និង​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​ដង​។ រោងចក្រ​មាស​មាន​ទ្វារ​ទឹក​លាង​មាស 7​, ដែល​ជា​កន្លែង​ដែល​ឆា​នែ​ល​មួយ​ត្រូវ​បាន​សម្អាត​ជា​អ​ចិ​ន្ត្រៃ​នៃ​ការ​ផ្តោ​ត​អារម្មណ៍​និង​ការងារ 6 ទ្វារ​ទឹក​ផ្សេង​ទៀត​ជាបន្តបន្ទាប់​។ មាន​ទ្វារ​ទឹក​ចំនួន​ប្រាំបី​ដែល​បម្រើ​ដើម្បី​កំណត់​ប្រសិទ្ធភាព​សរុប​និង​ធ្វើ​ឱ្យ​ប្រាកដ​ថា​ភាគល្អិត​មាស​ល្អ​បំផុត​សូម្បី​តែ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ទេ​។

ការ​ចំណាយ​ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ការ​នៅ​ក្នុង​វាល

ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​នៅ​ក្នុង​វាល​នេះ​គឺ​មាន​តម្លៃ​ថោក​ណាស់​បើ​ប្រៀបធៀប​ទៅ​នឹង​ស្ថានភាព​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​លោក​ខាង​លិច​នេះ​។ ប្រសិន​បើ​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​យើង​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​ការ​គ្រប់​គ្រង​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​, យើង​ត្រូវ​បាន​រក្សា 20​% នៃ​ប្រាក់​ចំណូល​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ទទួល​បាន 80​% នៃ​ក្រុម​ហ៊ុន​រុក​រក​រ៉ែ​នេះ​។

ការ​ចំណាយ​របស់​កម្មករ​សម្រាប់​មួយ​ថ្ងៃ​គឺ​€ 3 - 5 €​ឬ 5 ដុល្លារ​អាមេរិក - ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក 8 ភាគ​មនុស្ស​ម្នាក់​ជា​មធ្យម​ខណៈ​ពេល​ដែល​កម្មករ​មួយ​ចំនួន​ដែល​យើង​ត្រូវ​បង់ 5 €​ឬ 8 ដុល្លារ​អាមេរិក​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ឬ​សូម្បី​តែ​ច្រើន​ជាង​នេះ​។ វា​ថោក​ខ្លាំង​ណាស់​បើ​ធៀប​ទៅ​នឹង​ពាក្យ​ប​ស្ចឹ​ម​ប្រទេស​នោះ​វា​មាន​ន័យ​ថា​ពួក​គេ​ទទួល​បាន 90 €​ឬ 120 ដុល្លារ​អាមេរិក​ប្រចាំ​ខែ​ឬ 150 €​ឬ 180 ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ក្នុង​មួយ​ខែ​;

យើង​ត្រូវ​ផ្តល់​អាហារ​ដល់​ពួកគេ​នោះ​ហើយ​ចាប់​តាំង​ពី​អ្នក​រាល់​គ្នា​រស់​នៅ​ឆ្ងាយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ផ្សេង​ទៀត​ឬ​ភូមិ​របស់​យើង​មាន​ក្នុង​ការ​ផ្តល់​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​, ផ្ទះបាយ​, បង្គន់​, ផ្កាឈូក (ទឹក​ត្រូវ​បាន​ចម្អិន​នៅ​នឹង​កន្លែង​) បន្ទាប់​មក​មាន​ការ​ចំណាយ​ផ្សេង​ទៀត​ផង​ដែរ​។

ការ​ចំណាយ​នៃ​ការ​ដំណើរ​ការ​រ​រឹង

រ​រឹង​តម្លៃ​វត្ថុ​ធាតុ​ដើម​គឺ​ប្រហែល 100 €​ឬ 130 ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ក្នុង​មួយ​តោន​។ ប្រសិន​បើ​មាន 26 ក្រាម​ក្នុង​មួយ​តោន​ដូច​ដែល​យើង​មាន​វា​មាន​បទពិសោធន៍​វា​គឺ​ជា​ផល​ចំណេញ​ខ្លាំង​ណាស់​។ រ​រឹង​ត្រូវ​បាន​សាក​ល្បង​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ដំណើរ​ការ​ជីក​និង​សម្ភារៈ​តែ​មួយ​គត់​ដែល​មាន​រ៉ែ​មាស​នៅ​ក្នុង​វា​នឹង​ត្រូវ​បាន​រក​ឃើញ​អស់​។ វា​ត្រូវ​ចំណាយ​ពេល 5 នាក់​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ដើម្បី​ជីក​ឡើង 1 តោន​នៃ​សម្ភារៈ​។

* ប្រាំ​នាក់​ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​បង់​ជា​រៀង​រាល់ 5 €​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​នោះ​គឺ 25 €​ឬ 33 ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ក្នុង​មួយ​តោន​; * ការ​ចំណាយ​នៃ​ការ​ដុត​រ៉ែ​គឺ​ប្រហែល 20 €​ឬ 27 ដុល្លារ​អាមេរិក​ក្នុង​មួយ​តោន​; * ការ​ចំណាយ​នៃ​ការ​កម្ទេច​រ៉ែ​រឹង​មាន​ប្រហែល 25 €​ឬ 33 ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ក្នុង​មួយ​តោន​; * ក៏​មាន​ការ​ចំណាយ​លើ​ថាមពល​ម៉ាស៊ីន​ម៉ាស៊ូត​ការ​ចំណាយ​លើ​ការ​ដឹក​ជញ្ជូន​; រ​រឹង​ឬ​ថ្ម​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​ដុត​សម្រាប់​ការ​ទាញ​យក​រ៉ែ​មាស​បាន​ត្រឹមត្រូវ​, ដែល​បង្កើន​ការ​ចំណាយ​លើ​ការ​ផលិត​ប៉ុន្តែ​លទ្ធផល​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​; * យើង​ពិត​ជា​នឹង​ផ្តល់​ការងារ​នៅ​ក្នុង​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​មនុស្ស 25 នាក់​ដើម្បី​ជីក 5 តោន​រ​រឹង​ធាតុ​ដើម​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​។ វា​ក៏​នឹង​បង្កើត​ការ​ចំណាយ​ប្រហែល 500 675 €​ឬ​ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​។ ប៉ុន្តែ​ជា​មួយ​គ្នា​អាច​ទទួល​បាន​ជាង 100 ក្រាម​នៃ​មាស​ពី 5 តោន​មាន​ន័យ​លើស​ពី 3000 €​ឬ 4.100 ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​។

ជា​មួយ​នឹង​ការ​វិនិយោគ​តិចតួច​បំផុត​ដូច​ដែល​បាន​ពិពណ៌នា​យើង​មិន​អាច​ដោះស្រាយ​ច្រើន​ជាង 5 តោន​បាន​និយាយ​ថា​រ​ពិបាក​នោះ​ទេ​ព្រោះ​ប្រសិន​បើ​មាន crushers ទេ​នៅ​តំបន់​នោះ​បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​តែ​ត្រូវ​បាន​សម្ភារៈ​ដឹកជញ្ជូន​និង​បង់​សម្រាប់​កម្ទេច​នោះ​ទេ​ប៉ុន្តែ​ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ការ​កម្ទេច​បែប​នេះ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នោះ​វា​ជា​ការ​ល្អ​បំផុត ដើម្បី​ទិញ crushers បន្ថែម​សម្រាប់​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​គ្នា​មាន​តម្លៃ 4000 €​ហើយ​អាច​ដំណើរ​ការ 200 គីឡូក្រាម​ក្នុង​មួយ​ម៉ោង​ឬ​ប្រហែល 2,5 តោន​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ឬ 5 តោន​ប្រសិន​បើ​មាន​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​យប់​។

ការ​ចំណាយ​នៃ​ការ​ដំណើរការ​រ​ទន់

រ​ទន់​: ការ​វិនិយោគ​អប្បបរមា​ដូច​ត្រូវ​បាន​ផ្អែក​លើ​ការ​ពិត​ដែល​ថា​ភាគ​ច្រើន​នៃ​សម្ភារៈ​គឺ ires ទន់​និង​ជា​ផ្នែក​តូច​ប្រហែល​ជា 20​% នឹង​ត្រូវ​បាន​ដំណើរ​ការ​ជា​ការ​រ​រឹង​ឬ​ថ្ម​។ នេះ​គឺ​ដោយ​សារ​តែ​ការ​ខ្វះ​ខាត​នៃ​គ្រឿង​ម៉ាស៊ីន​ចាំបាច់​ដូច​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ពណ៌នា​។ នៅ​ពេល​ដែល​ដំណើរការ​រ​ទន់​យើង​មាន​អត្ថ​ប្រយោជន៍​ច្រើន​បំផុត​នៅ​ក្នុង​ការ​ចាប់​ផ្តើ​ម​នោះ​ទេ​ព្រោះ​បន្ទាប់​មក​យើង​អាច​ជួល​កម្មករ​ដែល​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ជ្រើស​រើស​ហើយ​ប៉េ​ល​និង​ការ​ជីក​គឺ​ជា​វិធី​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​។

ម៉ាស៊ីន crusher Tanzanian

យើង​អាច​នាំ​ចូល crushers រ៉ែ​មាស​ជា​លក្ខណៈ​ជំនាញ​ពី​ប្រទេស​ចិន​អឺរ៉ុប​ឬ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​នេះ​គឺ​ជា​របៀប​ដែល​វា​អាច​ធ្វើការ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ដោយ Tanzanian ដែល​បាន​ធ្វើ crushers ដូច្នេះ​វា​អាច​ដំណើរការ 5 តោន​នៃ​សម្ភារៈ​សម្រាប់​ការ 24 ម៉ោង​ក្នុង​មួយ crusher ។ ជា​មួយ​នឹង​ការ crushers ពីរ​វា​អាច​មាន​ន័យ​ថា 200-300 ក្រាម​មាស​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​។

វា​ក៏​មាន​តម្លៃ​សម្រាប់​ម្ចាស់​ទីតាំង​នេះ​, ព្រោះ​យើង​មាន​ដើម្បី​ចែក​រំលែក​ប្រាក់​ចំណេញ​ដោយ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញា​ប​ណ្ណ​នេះ​។ វា​មាន​ន័យ​ថា​យើង​បាន​ចែក​រំលែក​ប្រាក់​ចំណេញ​ដោយ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញា​ប​ណ្ណ​ហើយ​ថា​អាច​មាន​ពី 10​% ទៅ 50​% នៃ​ប្រាក់​ចំណូល​សុទ្ធ​។ យើង​បាន​បង្កើត​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយ​អ្នក​កាន់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​រួច​ទៅ​ហើយ​។

ជា​មួយ​នឹង​ការ​វិនិយោគ 15,000 20,000 $ €​ឬ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​និង​មាន​ការ​ចូលរួម​របស់​យើង​នៅ​ក្នុង​ការ​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​មួយ​ដែល​អ្នក​អាច​រាប់​ក្នុង​រយៈ​ពេល​ពីរ​បី​ខែ​ជាមួយ​ផលិត​កម្ម​រ៉ែ​មាស​ធម្មតា​។

អ្នក​អាច​សម្រេច​ចិត្ត​ទាំង​ការ​ចូល​រួម​យ៉ាង​សកម្ម​នៅ​ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ឬ​មាន​ការ​គ្រប់​គ្រង​របស់​យើង​នាំ​ក្រុម​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។ ឧទាហរណ៍​នៃ​ការ​ចែក​រំលែក​បែប​នេះ​ប្រាក់​ចំណេញ​សុទ្ធ​គឺ​ថា​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន 8000 ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​ចេញ​ពី​គ្នា 10.000 ដុល្លារ​អាមេរិក​ខណៈ​ពេល​ដែល 2,000 ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​នឹង​ត្រូវ​បាន​បម្រុង​ទុក​សម្រាប់​សេវា​គ្រប់គ្រង​។ អ្នក​អាច​មាន​កន្លែង​ស្នាក់​នៅ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​វិស្សមកាល​, អ្នក​បំរើ​តាម​ផ្ទះ​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ហើយ​បន្ទាប់​មក​ទស្សនា Safari ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ឧទ្យាន​ជាតិ​ដូច្នេះ​យើង​អាច​ដឹកនាំ​អ្នក​លើ Zanzibar ។ អ្នក​អាច​ទស្សនា​តំបន់​បណ្ដាញ​អ្នក​អាច​និយាយ​ទៅ​កាន់​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​អាច​មើល​ពី​របៀប​ដែល​អាជីវកម្ម​នេះ​អាច​នឹង​ត្រូវ​បាន​ពង្រីក​នៅ​ក្នុង​ពេល​អនាគត​។

ប្រឹក្សា​យោបល់​និង​ការណែនាំ​សម្រាប់​មាស​មីន​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក

ថ្លៃ​សេវា​ពិគ្រោះ​យោបល់​របស់​យើង​ត្រូវ​បាន​បង់​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​បាន​បង្កើត​ការ​ផលិត​មាស​សម្រាប់​អ្នក​ហើយ​នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​បាន​ប​ណ្តុះ​ប​ណ្តា​ហើយ​បាន​យល់​ពី​សេចក្តី​លម្អិត​នៃ​ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ការ​នេះ​បាន​ដោយ​ជោគជ័យ​។ ការ​ពិគ្រោះ​យោបល់​និង​ការ​ណែនាំ​នៅ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​ដំបូង​គឺ​បាន​បញ្ចប់​នៅពេល​ដែល​អ្នក​បាន​ផលិត​គីឡូក្រាម​បី​ដំបូង​នៃ​មាស​។

ថ្លៃ​សេវា​ពិគ្រោះ​យោបល់​របស់​យើង​អាស្រ័យ​ទៅ​លើ​ចំនួន​ទឹកប្រាក់​ដំបូង​និង​តម្លៃ​នៃ​ការ​ប្រតិ​ប​ត្ដិ​ការ​ដែល​យើង​ផ្តល់​ដល់​អ្នក​។ ជា​មួយ​នឹង​ការ​វិនិយោគ​តិចតួច​បំផុត​នៃ​ការ​ចំណាយ​ប្រតិបត្តិការ​បូក 20,000 ដុល្លារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​កម្រៃ​សេវា​ពិគ្រោះ​យោបល់​របស់​យើង​គឺ 2 គីឡូក្រាម​មាស​ប៉ុន្តែ​បាន​តែ​បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បាន​ទទួល​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក 3 គីឡូក្រាម​។ ជា​ការពិត​អ្នក​មិន​ត្រូវ​បាន​បង់​វា​ដោយ​ផ្ទាល់​, រោងចក្រ​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​នឹង​ផលិត​ថ្លៃ​ពិគ្រោះ​យោបល់​របស់​យើង​។ ហើយ​អ្នក​នឹង​ដឹង​ថា​ផលិត​កម្ម​របស់​អ្នក​ត្រូវ​បាន​កំពុង​រត់​។ មាន​តែ​បន្ទាប់​មក​ត្រូវ​បាន​កម្រៃ​សេវា​ប្រឹក្សា​យោបល់​ដូចជា​បង់​។ វា​គឺ​ជា​ថ្លៃ​មួយ​ម៉ោង​។

បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាច​បន្ត​ការ​គ្រប់​គ្រង​អាជីវកម្ម​ដោយ​ខ្លួន​ឯង​។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ជ្រើស​ថា​យើង​គ្រប់គ្រង​អាជីវកម្ម​សម្រាប់​អ្នក​យើង​នឹង​រក្សា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ប្រាក់​ចំណេញ​ហើយ​អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បង់​ប្រចាំ​ខែ​ជា​ផ្នែក​មួយ​នៃ​ការ​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​ដែល​បាន​ចេញ​ពី​អ​ណ្តូ​ង​រ៉ែ​មាស​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក​។

អាជីវកម្ម​រ៉ែ​មាស​ឡុ​ង​រយៈពេល​និរន្តរភាព​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​អ្នក

ផលិតផល​ចុង​ក្រោយ​ដែល​អ្នក​កំពុង​នឹង​ទទួល​បាន​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី​នេះ​គឺ​ជា​ការ​អាជីវកម្ម​ប្រកប​ដោយ​និរន្តរភាព​របស់​អ្នក​ផ្ទ​​ាល់​រយៈ​ពេល​វែង​រុក​រក​រ៉ែ​មាស​។

តើ​ធ្វើ​ដូចម្តេច​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើ​ម

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​ចាប់​ផ្តើ​ម​ជាមួយ​នឹង​កម្មវិធី​នេះ​ចុះហត្ថលេខា​ឡើង​សម្រាប់​សេចក្ដី​ណែនាំ​ការ​តាមដាន​។

ទាក់ទង​មក​យើងខ្ញុំ

START YOUR OWN GOLD MINE
820 S. Macarthur Blvd
Ste. 105-282
Coppell, TX 75019
UNITED STATES

ទូរស័ព្ទ: +1 (214) 269-0623
www.startyourowngoldmine.com

GOLDIVANTI LP

សង្គម​ប​ណ្តា​ញ

Facebook

{$googletranslate_fulldisclaimer}

Call Communication and Reporting Officer I/C of Start Your Own Gold Mine company in Tanzania, Mr. Gabriel Masanyiwa, on +255626100000

If you wish to call mentor Mr. Jean Louis for anything relating to Start Your Own Gold Mine simply call the number or on mobile devices click on this phone number +385958185403 to get immediately in touch, regardless of the time zone.

Current location of Mentor to Start Your Own Gold Mine

I am Mr. Jean Louis, mentor for Start Your Own Gold Mine program and I am currently located in Novska, Croatia, for purposes of construction of gold mining equipment Europe, and private purposes. I am managing teams of people in Uganda, Kenya, Rwanda and Tanzania and handling purchases and manufacture of mining equipment. We are also promoting our Tanzanite gemstone inventory.

You will need either to contact me or Communication and Reporting Officer I/C, Mr. Gabriel Masanyiwa in Tanzania as described.

Contact us to Start Your Own Gold Mine

Contact us to Start Your Own Gold Mine. There is a simple rule at Start Your Own Gold Mine: if we can help you, we do, whenever and wherever necessary, and it's the way we've been doing business since 2002, and the only way we know


Full name:


E-mail:


Phone:


Message: